Niklas Andersson i kommunalvalet 2017

– Kommande period kommer att vara avgörande för hur Raseborg ska se ut efter regeringens sote- och landskapsreform, säger Andersson.

Niklas Andersson ställer upp i kommunalvalet 2017 i Raseborg, och nominerades på söndag av Sfp i Raseborg på förslag av Snappertuna Sfp.

Från att tidigare försök med sote- reform gått i stöpet, ser det nu ut att bli verklighet av regeringen Sipiläs planer med en landskapsreform. Reformen är radikal för kommunerna, för det innebär att över hälften av den kommunala budgeten kommer att överföras på landskapen. Dessutom kommer också räddningsväsendet att flyttas till landskapens ansvar. Enligt planerna ska ett första landskapsfullmäktige väljas i samband med presidentvalet 2018. Kommunernas skatteprocenter ska sänkas genom lag och statsbeskattningen höjas i motsvarande grad för att finansiera landskapens ansvar för social och hälsovård.

Det är inte en bra utveckling med tanke på närdemokratin och det kommer att uppstå en ny förvaltningsnivå där man riskerar förlora pengar på byråkrati och strukturer. Men nu ser detta ut att köras igenom av regeringen och då kommer också kommunen Raseborg att behöva vara alert i förändringsprocessen, säger Andersson.

Skola och daghem viktig närservice

Raseborgs budget visar för första gången på länge upp ett plus i beredningen för 2017. Det ger förutsättningar för att bygga vidare för familjevänlig kommun, en skola och daghem som håller hög kvalitet, trygghet och trivsel.

Skuldbördan på kommunen börjar ändå vara ganska stor och vi riskerar att skada vår förmåga att investera om vi inte är noggranna med att göra rätt investeringar. När skolnätet utreds måste vi ta alla kostnader i beaktande så gott det går. Kanske vi kan undvika större investeringar med att istället ändra på zelevupptagningsområdena.

När vi ser ut att få en radikal förändring i kommunens uppgift om bara några år ska vi försöka vara uppmärksamma på att bygga hållbara strukturer när det gäller skola och dagvård.

Det viktigaste är ändå att vi har en trygg skolvardag och att vår personal är motiverade och vill jobba för vår gemensamma framtid.

En företags- och föreningsvänlig kommun

För att bygga framtiden i Raseborg bör kommunen satsa på ett gott samarbete med stadens och regionens aktörer, företagarföreningar, utbildningsproducenter och utvecklingsprojekt. Bolaget Novagos roll bör omdefinieras och arbetsfördelningen mellan stadens nya utvecklingsavdelning och Novago bör klargöras. Stadens många aktiva idrotts- och kulturföreningar tillsammans med församlingarna är viktiga för oss invånare. Staden bör fortsätta ett aktivt samarbete och en dialog med tredje sektorn. Tredje sektorn tillsammans med en fortsatt aktiv planering för småhustomter ökar kommunens konkurrenskraft med tanke på framtida konjunktursvängning mot det bättre. Med en tillräcklig reserv är vi redo när det börjar gå bättre med försäljningen igen.

Standard

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.