Utveckling och näringslivspolitik i Raseborg

Näringslivspolitiken i Raseborg är viktig att satsa på. Novago, nya företag och samarbete med regionens företagare är de tre viktigaste arbetsområdena för staden. Novagosamarbetet måste reformeras – vi betalar för mycket idag, verksamheten måste fokuseras.

Vi har tagit en nystart med stadsutvecklingen i Raseborg när vi i den nya organisationen har en egen utvecklingsavdelning. Egentligen är det inte så mycket nytt – gamla funktioner är omorganiserade för att tillsammans kunna fungera på ett nytt sätt. Vi har också en ny ledare för stadsutvecklingen, vilket ger nya möjligheter. Det har varit en brist i stadens organisation att vi väntat så länge på att få en koordinerande kraft till utvecklingsfunktionerna.

Under mina dryga tio år i Raseborgspolitiken har mycket hänt på den här fronten. Vi har jobbat på olika sätt – med regionala samarbeten, utvecklingsprojekt och program, turismsamarbete och satsningarna på att föra företagsrådgivning, Raseborgs näringslivscentral till att bli ett nytt Novago.

Idén med Novago var god. Att jobba regionalt gav större muskler att satsa på en bred rådgivning och utvecklingsprojekt och processer. Tänkte vi då, även jag som var med och beslöt om uppstarten av Novago. Början av processen såg också lovande ut. Visionerna var stora.

Någonstans påvägen började det i alla fall gå snett. Hela projektet blev alltmer Lojofokuserat. Östersjö- och vattenskyddsvisionen missade fatalt med att utnyttja regionens kunskapskluster i projektplaneringen. Kärnverksamheten, företagsrådgivningen, blev lidande.

Idag har Novago en ny vd och visar tecken på att ta nya tag. Det är bra. Det oaktat så betalar vi idag på tok för mycket som kommun till Novago. Här måste vi få en ändring till stånd.

Vi ska inte klandra alla som byggt på utvecklingsprocesser och samarbeten så som Novago. Man måste våga bygga och pröva på för att hitta former för samarbete och utveckling. Nu ser vi ändå vad som fungerar och vad som inte gör det.

Novago bör fokusera på sin kärnverksamhet, d.v.s. nyföretagande och att hjälpa nya företag. I Raseborg behöver vi få när-rådgivning också på svenska från Novago. När det gäller projektverksamheten, så ska den köras ner och det som eventuellt blir kvar, ska fokusera på nystartade företag. I övrigt bör bolaget intensifiera sitt samarbete med de lokala företagarföreningarna.

Den mesta lokala utvecklingsverksamheten som berör Raseborg kan vi ta hem och fokusera på nätverkssamarbete istället när det gäller Raseborg. Vi har många aktörer i regionen som jobbar med regional utveckling, och det behövs nödvändigtvis inte en betalningsförbindelse till ett utvecklingsbolag för att samarbeta effektivt. Det gäller för Raseborg att se möjligheterna i samarbete.

Vi har förstås fått ett exempel på lokala projekt, t.ex. havskabeln till Hangö, som kan vara av stor betydelse och där regionalt samarbete är av stor vikt. Raseborg har definierat företagstomter för möjliga ”inkommande” företagsinvesteringar. I de allra flesta fall så borde man ändå fokusera på det lokala nätverket av företag vi har i Raseborg. Ta bara exemplet Toroidion: ett klart bevis på att man kan göra banbrytande produkter också i lilla Raseborg. Här kan staden vara med på ett hörn och stöda den infrastruktur som kan behövas för att våra företag i Västnyland vill investera och växa.

Fler företag, fler arbetsplatser, bättre ekonomi. En simplifierad modell, men så är det. Genom att sedan bygga en trivsam miljö där man vill bygga och bo, vill man också stanna, leva och flytta in i vårt vackra Raseborg.

I mitt jobb och genom mitt ideella volontärsarbete med biståndsprojekt, har jag rest en hel del de senaste åren. Jag har monitorerat biståndsprojekt i Filippinerna, Indien och planerat projekt i Tanzania. Jag trivs med en internationell miljö och att jobba globalt i olika kulturer, men när man rör sig ute i världen lär man sig nog också uppskatta vår lilla hemstad. Vi ska fortsätta jobba för en företags- och familjevänlig stad i Raseborg. Jag vill delta i det arbetet genom att verka i politiken.

Kontakta mig gärna, om du har en speciell sak som du skulle vilja att vi tar upp i vårt politiska arbete i Raseborg. Tillsammans kan vi bygga framtiden för vår stad.

Standard

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.