Debatt: En familje- och barnvänlig kommun

Ett intressant inlägg i debatten kom från barnen i Raseborg. Arbetsgruppen hade videofilmat barnens önskemål till beslutsfattarna i två skolor i kommunen. Platser att vara på är viktiga för barnen. Vi pratade om bl.a. näridrottsplatser och barnen själva höll framme simstranden som ett exempel. Uncan, biblioteket är andra viktiga platser.

På torsdagskvällen var 12 kandidater i kommunalvalet från olika partier samlade till debatt arrangerad av Raseborgs arbetsgrupp för en barnvänlig kommun. Raseborg har sedan tidigare jobbat på projektet ”barnvänlig kommun” som grundar sig i UNICEF´s koncept. Barnkonsekvensanalys är en viktig del av det arbetet och det innebär i praktiken att man ställer sig frågan ”vad innebär detta ur barnens perspektiv?” i beslutsfattandet. Man bör bedöma konsekvenserna ur perspektivet hälsa, trygghet, uppväxt och utveckling, boende och rörlighet, människorelationer, vila, lek och fritid, möjlighet att delta och jämlikhet.

Nå, den här inledningen var rätt teoretisk. Vad är viktigt i praktiken och vad handlade diskussionen och debatten om?

Diskussionstillfället blev en bra workshop av tankar hur man i fortsättningen kan befrämja en barnvänlig kommun. De flesta kandidaterna hade väldigt goda synpunkter på delaktighet, skola, fritidsaktiviteter och jämlikhet mellan kommunen olika delområden. Det gjorde att man gick hem riktigt väl till mods: det finns säkert förutsättningar att fortsätta arbetet med den barnvänliga kommunen i staden, med så brett stöd över partigränserna.

Det går förstås alltid att göra bättre ifrån sig och visst har vi också utmaningar. En stor fråga är nog sote-reformen också när det gäller barnens välfärd. Hur ska t.ex. barnskyddet se ut då det flyttas till landskapsnivå och hur kommer kommunikationen att fungera i framtiden?

Ett intressant inlägg kom från barnen själva i kommunen. Arbetsgruppen hade videofilmat barnens önskemål till beslutsfattarna i två skolor i kommunen. Sammanfattningsvis så höll barnen framme:

Respekt för barnen i kommunen.

Barnen vill ha en bra miljö att leva i.

Platser att vara på är viktiga för barnen. Vi pratade om bl.a. näridrottsplatser och barnen själva höll framme simstranden som ett exempel. Uncan, biblioteket är andra viktiga platser.

Barnen vill vara delaktiga i beslutsfattandet och framföra sina åsikter. Här diskuterade vi en hel del om olika sätt att göra barn- och ungdomar delaktiga i vardag och beslutsfattande. Ungdomsfullmäktiges deltagande i nämnderna var de flesta överens om att var en bra idé, men Sannfinländarna motsatte sig kraftigt att ungdomsfullmäktige skulle ha en representant i stadsstyrelsen. Personligen tycker jag att vi gott kan ha en representant av ungdomsfullmäktige också i styrelsen med diskussions- och yttranderätt även om man förstås inte kan ha rösträtt eller ta del av sekretessbelagda ärenden som hör de demokratiskt valda ansvaret till. Jag anser att man inte ska byråkratisera delaktighetsprocesserna i onödan, men min sannfinländske debattkollega tyckte kort och gott att vi inte har råd med sådant. Jag har svårt att se att en sådan delaktighet skulle kosta något för kommunen, och tycker tvärtom att om vi kan lyssna på våra barn och ungdomar, så tillför det beslutsfattandet en hel del.

I hälsningen från skolorna framhölls också att vi ska komma ihåg att alla är olika och arbeta mot mobbning. En bra poäng som vi också i vuxenlivet behöver komma ihåg.

Slutligen framhöll de intervjuade barnen att vi vuxna ska hjälpa barnen.

Kloka ord från våra unga Raseborgare.

Standard

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.