Skolan i Raseborg

Eftersom man i media lyfter upp skoltemat i Raseborg och man från allmänheten efterlyst klarare ställningstagande från politiskt håll så skriver jag några rader om skolpolitiken. Jag ska försöka vara möjligast tydlig.

Som politisk ansvarsbärare i Raseborg vill och måste jag jobba för en bra skola i hela Raseborg, inte bara eller enskilt exempelvis för Bromarv, Västerby, Snappertuna eller Billnäs. Det kan man göra på många sätt förstås, men det viktigaste som fullmäktigeledamot är att se till att resurser finns för skolans vardag och personal och att personalen, eleverna och föräldrarna får de förutsättningar som behövs för en god skolvardag.

Per definition vill jag förstås inte motverka och stänga skolor, tvärtom vill jag ju allra helst se att våra byar utvecklas och att vi genom god planering får inflyttning och tillväxt. Jag började själv min politiska bana med att vara aktiv för Box och Skåldö skolor för länge sen, så jag tror att jag vet lite hur man tänker som förälder till barn i de skolor som man nu beslutat stänga. Jag är också mycket bekant med argumenteringen, eftersom jag i den processen själv var med och tog fram en hel del utredningsmaterial. Jag är inte emot varken små eller stora skolor, jag tror att man kan få en bra skolmiljö och undervisning i både stora och små skolor. Jag tror personligen inte så mycket på t.ex. de pedagogiska argument som framlagts mot de små skolorna, till exempel att man inte skulle ha tillräckligt bra gymnastiksal. De är sekundära argument tycker jag. Bra pedagogik kan uppnås också fast byggnaden inte är perfekt och bra pedagogik kan uppnås i både byskolor och centrumskolor.

Genom att jobba för en hållbar ekonomi för staden Raseborg tryggar vi bäst förutsättningarna för att upprätthålla en bra skola. Sen behövs det naturligtvis också andra komponenter än pengar i en bra skola, främst engagerade lärare och personal och god kontakt mellan hem och skola. Men också här, när vi tänker på vad vi kan göra politiskt, handlar det om att garantera resurser så att lärare och skolans personal kan göra ett bra jobb. Vi ska inte upprätthålla byggnader och ett stort nätverk av små skolor om alternativet är att vi inte har tillräckligt med klassassistenter, behöriga lärare eller för stora grupper, eller dåligt undervisningsmaterial.

Antalet barn i våra skolor har konstant minskat under de senaste tio åren. Det leder till mindre statsandelar för skolan, vilket betyder mindre pengar att upprätthålla skolan i Raseborg. Vi har Finlands näststörsta kommunalskatteprocent, 22 %, vilket inte alls lockar till inflyttning, tvärtom. Jag har hört flera f.d. Raseborgare häpnas över hur stor skillnad det är i beskattning efter utflyttningen. Vi måste på sikt få tillstånd en ekonomi som reducerar det försprång kommuner med lägre kommunalskatt har, när vi tävlar om alternativt boende för huvudstadsregionen. Får vi inte hit fler Raseborgare på sikt, så pekar även skatteinkomsterna neråt. Det hoppas jag samtliga debattörer förstår.

Om debatten

I debatten har politikerna beskyllts för att inte säga sin åsikt och ”gå som katten kring het gröt”. Nå, för egen del har jag blivit kontaktad otroligt många gånger i den här frågan och varje gång redogjort för min ståndpunkt: en bra skola i hela Raseborg, adressen där det sker är av sekundär betydelse. Om jag kan ser jag gärna att vi har byskolor som blomstrar. Sannolikt kommer vi inte att kunna ha alla byskolor kvar. Jag kommer inte att kunna garantera det aktivisterna är ute efter.

Sedan har vi som suttit i fullmäktige ju blivit ”(svart?)listade” på både sociala medier och på Vega Västnyland hur vi röstat i den här frågan. Jag röstade för Raseborg 2020-paketet som ska föra vår ekonomi mot en positiv riktning och ge en möjlighet att bygga framtiden för vår stad. I det paketet ingick en hel del ändringar i skolnätverket, vilket är ett måste om vi ska uppnå några inbesparingar. Ingen enskild åtgärd är stor, men tillsammans har de stor betydelse. Eftersom även jag är ”listad” i många forum, så har jag väl ansett att det inte är så stor idé att fortsätta den diskussionen.

I övrigt har vi ju under valrörelsen rört oss en hel del på torg, debatter och valträffar. Där har det förstås blivit diskussioner som också berört skolnätverket. Jag för min del har försökt vara tydlig i vad jag anser: att jag gör mitt bästa för en bra skola i Raseborg, men jag kan inte garantera att vi håller kvar alla skolor.

Tyvärr så går det inte att göra en checklista per skolenhet, fast jag vet att många önskar det. Det är frågan om en helhetsbedömning av skolnätet som man måste göra. Jag vet också att det finns kommunalvalskandidater som är ute och säger att de inte tänker stänga en enda skola. Det betraktar jag som dels ansvarslöst och dels lögnaktigt.

I fullmäktige kan du förstås rösta för att alla strukturer i staden ska bevaras intakt. Men om vi inte förnyar någonting, sänker vi vår kommun, först genom överskuldsättning och samtidigt alla möjligheter till framtida utveckling.

Om man å andra sidan nu under kommunalvalet deklarerar att inga skolor kommer att stängas, och sen ändå kommer till insikt att så måste göras, ja då för man ju väljarna bakom ljuset.

Så jag hoppas att vi kan välja en framtid för vårt Raseborg, som vi kan bygga på, tillsammans.

Standard

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.