Budgetfullmäktige och några skogskommentarer

Fullmäktige godkände budgeten för 2018 för Raseborg som slutar på ett plusresultat. De ekonomiska utsikterna har faktiskt blivit lite bättre och det gör det också helt tydligt lite lättare att andas i fullmäktige. Det som kanske mest stack ut i kvällens debatt var att fullmäktige var ganska samstämmigt nu. Debatten var god och många av ändringsförslagen kunde vi faktiskt ta enhälligt utan omröstning. Det visar på ett gott diskussionsklimat och det bådar ju alltid gott gentemot framtida förhandlingar och beslut.

220226_10150184904860687_3967728_o.jpg

För egen del kommenterade jag diskussionen om hur mycket vi borde eller inte borde avverka i stadens skogar och gjorde ett ändringsförslag i budgettexten om skogsbruket. Mitt förslag om att tillägga ekologiskt hållbart i enlighet med PEFC och FSC-certifieringens formulering i meningen ”Stadens skogar sköts i enlighet med skogsbruksplanen på ett  ekonomiskt och socialt hållbart sätt” antogs enhälligt. Det är ju bra att poängtera att alla tre områden är viktiga i skogsbruket.

Eftersom det varit lite diskussion kring just avverkningsmängden under hösten tyckte jag också att det var värt att notera att avverkningsnivån återgår till det normala. Skogen har en stor betydelse för Raseborg både för ekonomin och för rekreation. Vi säljer omkring 15 000 m3 virke årligen.

Ungefär så här blev det sagt i fullmäktigesalen:

Skogsanvändningen i Raseborg, angående skogsdiskussionen, sid 94.

Raseborg äger ungefär 3000 ha skog, varav ungefär 500 ha klassas som parkskogar. Skogsbruket styrs av möjliga åtgärder som har definierats i skogsbruksplanen och som verkställs i den takt som staden beslutar om.

Under några år nu har avverkningsvolymen varit lite högre än vad skogsbruksplanen förutsätter, men kommer nu att minskas igen 2018 för att komma ner till den nivå som är uträknad i skogsbruksplanen.

Stadens skogar är som helhet certifierade i PEFC- systemet och en stor del även FSC-certifierade. Det innebär och garanterar att skogsbruket sker på ett hållbart sätt, certifieringen kräver en skogsskötsel som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Det här är alltså vad som tillämpas idag i skogsbruket i Raseborg och är vardag för alla som jobbar med skogsbruk i Finland. Finlands skogsbruk duger  globalt sätt som en förebild i hållbart skogsbruk. I många länder har man väldigt tydligt indelat skogen i plantage (där man till och med accepterar en degradering i skogsmarken över tid) eller skyddade skogar, antingen eller, medan vi i Finland har haft ett integrerat synsätt på hur man hanterar skogsskötselfrågor.

Vår skogslagstiftning utgår dessutom att man skyddar särskilt viktiga livsmiljöer. Den nya skogslagen från 2013 gör det ändå möjligt att t.ex. utföra plockhuggning i några viktiga livsmiljöer. Det är en bra sak, för ibland kan en lätt skötsel till och med förbättra t.ex. mikroklimatet på livsmiljön. Å andra sidan gynnas skogens produktivitet av att ekosystemet mår bra.

Skogsmarken måste alltid behandlas varsamt och rätt utförda skogsskötselåtgärder ser till skogens mångfald, skyddar bl.a. mot skogsskador, stormskador, förhindrar att näringsämnen lakas ur vid avverkning och garanterar en återväxt vid skogsförnyelse.

Ett ekologiskt hållbart skogsbruk betyder alltså att man sköter om ekosystemet som producerar det goda för Raseborg i form av egendom, pengar, rekreations- och naturvärden. När man värnar om det ekologiskt hållbara garanterar man samtidigt en god produktivitet i skogsbruket.

Ett ekonomiskt hållbart skogsbruk betyder att vi kan bruka skogen på ett sätt att vi varje år har en någorlunda jämn ekonomisk inkomst från skogen. Ibland kan det vara motiverat att ha ett lite högre uttag än andra år och att det finns en fluktuation mellan åren betyder inte ett ohållbart skogsbruk.

Ett socialt hållbart skogsbruk betyder i det här fallet social delaktighet i beslutsprocesserna och att rekreationsvärden beaktas. Det här möjliggörs av tekniska nämndens arbete, där målsättningarna för skogsbruket bör definieras och har definierats: skogsbruksplan och certifieringen av skogen. Man har ekonomiskog, skyddad skog och områden för park och rekreation som alla behandlas på sitt eget sätt. Nu kommer det dessutom 2018 att göras upp en plan för parkskogarna, ca 500 ha, så här finns igen en möjlighet till en god delaktighetsprocess och möjlighet för tekniska nämnden att ställa mål för skötseln.

250517_10150210294485687_8028455_n

Vi ska vara glada att vi har skogen i Raseborgs stad. Skogen ger oss möjligheter dels till ekonomiska intäkter, den ger oss möjlighet till rekreation och är en resurs t.ex. för markbyten, som kan behövas ibland när man utvecklar staden.

Standard

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.