Svenskspråkig polisutbildning även 2030

polisyh

Jag hade förmånen att få besöka Polisyrkeshögskolan i Tammerfors tillsammans med riksdagsledamöterna Mats Löfström och Anders Adlercreutz härom dagen i egenskap av dels utbildningspolitiker, dels ledamot i delegationen för polisärenden. Vi besökte också Tammerfors universitet för att kolla läget på utbildningen i nordiska språk.

Utbildningspolitiken under den här regeringens tid har nog stramat åt vardagen för alla som jobbar med utbildning, oberoende om man utbildar skogsbruksingenjörer, språkvetare eller poliser, det står klart. Vi kämpar alla med stram resursering och en illa sittande resultatfinansiering. Den svenska utbildningen i Finland kämpar allt som oftast också med en minoritetsställning och med små grupper, där det är svårt att göra kvantitativa resultat som kan jämföras med de finskspråkiga, stora grupperna.

Det var ett tag sedan jag senast besökte polisyrkeshögskolan och det var roligt att träffa gamla bekanta från tiden på Inrikesministeriet. Rektorn Kimmo Himberg talar en imponerande flytande svenska och är nog mån om institutionens tvåspråkighet. Idag utbildas både en grundkurs på svenska som har ca 20 studerande per år och även en högre yrkeshögskolekurs, befälsutbildning, går just nu på svenska på yrkeshögskolan. Vi hade också möjlighet att diskutera med studerande både på grundkursen och högre yrkeshögskolekursen, vilket gav en bra hälsning från verkstadsgolvet med tanke på fortsatt politiskt arbete.

Skolan ger en utbildning som håller hög kvalitet även internationellt sett. Campuset och övningsområdena är rätt unika i nordiska förhållanden och stället är också en institution som förenar hela poliskåren: här har alla fått sin utbildning, som jobbar inom polisen.

För den svenska utbildningen av poliser finns det ändå en utmaning i att utbildningen ligger i Tammerfors. Den svenska personalen som jobbar med utbildningen pendlar långa vägar och det är svårt att rekrytera ny språkkunnig personal när folk går vidare i karriären. Det här är en utmaning som har följt med utbildningen hela tiden.

Polisens tvåspråkighet bör tryggas och den är för tillfället skyddad av lagen. Även lagen om polisyrkeshögskolan bestämmer att skolan ska hållas tvåspråkig. Men en lag kan inte garantera en positiv attityd, och attitydfostran liksom språkkunskap för de blivande poliserna är mycket viktig. Därför var det glädjande i sig att se att skolans högsta ledning ser tvåspråkigheten som något man inte ska ifrågasätta, utan istället bli bättre på.

Hälsningarna från polisfältet skulle behöva mer av den positiva attityden gentemot svenska språket. Tyvärr har jag en hel del gånger kommit i kontakt med fall där samma positiva attityd som jag mött både på inrikesministeriet och nu av polisyrkeshögskolans ledning inte riktigt syns nere på fältet. Eftersom allting i polisorganisationen på sätt och vis får sin början i Tammerfors, är det viktigt att stöda tvåspråkigheten i polisyrkeshögskolan. Nästa regering bör se till att resurseringen är tillräcklig för att komma över utmaningarna  med rekrytering och svenskt material, och att en positiv attitydfostran syns från första dagen då våra nya blivande yngre konstaplar startar sin bana.

Ett stort tack till polisyrkeshögskolan, till personal och studerande, för att vi fick komma och hälsa på och ta del av er vardag!

Standard

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.