Kostpolicy för Raseborg

pexels-photo-434258.jpegUnder fullmäktigemötet i Raseborg 22.10 var huvudfokus på samgången mellan Ekenäs Energi och Raseborgs vatten. Efter ett år av beredning, utredning och en lång debatt föll rösterna 20-23. Förslaget om samgång blev alltså förkastat.

För egen del lämnade jag in en motion för en kostpolicy i Raseborg tillsammans med 14 undertecknare. Jag har haft initiativet på agendan en tid redan, eftersom vi pratat om att vi vill jobba för bra mat och närmat i vår stad, men ännu inte konkret diskuterat vad vi i praktiken kan göra för detta. I vår strategi har vi också sagt att vi ska främja matkulturen och stöder närmat. Därför gjorde jag nu en motion i ärendet, så att vi får en beredning och tänka på hur vi kan göra i Raseborg så att den offentliga måltiden i vår stad beaktar både näringsvärden, arbetsglädje, smakupplevelse, delaktighet, möjlighet till lokal upphandling och matkultur.

Här kommer motionstexten i sin helhet.

MOTION
KOSTPOLICY FÖR RASEBORGS STAD

Maten är en viktig del av vardagen såväl hemma som i den offentliga måltiden. I Raseborg har vi har vi haft en vilja att satsa mer på bra mat och matkultur. Vi har också många producenter, mathantverkare, projekt och evenemang som flaggar för att göra Raseborg känt för sin matkultur, t.ex. ”FM i mathantverk” eller ”Slow Food Festival”.

I den offentliga måltiden finns många möjligheter att ta tillvara den lokala matkulturen. Tillsammans med personal och måltidsgäster i dagis, skolan och äldreboendet, kan man skapa samhörighet och delaktighet och kontakt till producenten och den som lagar maten genom gemensam planering. I upphandling av produkter till stadens kök kunde man mer beakta olika produktkategorier så som t.ex. kött, rotfrukter och bröd, skilt för sig, för att skapa möjligheter för flera aktörer och leverantörer. Temadagar under årets lopp där närmat och säsongsgrödor får utrymme kunde tillföra nya inslag i vardagen för våra kök och måltidsgäster.

Därför vill vi att man i Raseborg utarbetar en kosthållspolicy som beaktar näringsvärden likaväl som arbetsglädje, smakupplevelse, delaktighet, möjligheter till lokal upphandling och matkultur.

22.10.2018
Niklas Andersson
Sfp

Undertecknat av 14 fullmöktigeledamöter

I remissdebatten, som visserligen blev ganska kort jämfört med ärendet om Ekenäs Energi och Raseborgs vatten, framhöll jag följande:

Tämän aloitteen tarkoitus on avata keskustelu ruuasta ja julkisen keittiön ruokapolitiikasta Raaseporissa, millaista ruokaa haluamme tarjota päiväkodissa, kouluissa, vanhainkodissa. Raaseporin strategiassa on linjaus, jonka mukaan meidän tulee edistää ruokakulttuuria ja että  tuemme lähiruokaa. Tällä aloitteella haluan nyt kannustaa tämän tavoitteen viemistä käytäntöön.

Syftet med den här motionen är att väcka en diskussion om hurudan mat vi serverar i Raseborgs offentliga måltider. I våra strategidiskussioner har vi också många gånger tangerat maten och matkultur. I vår strategi har vi sagt att vi ska främja matkulturen och stöder närmat.

För att ta det här från ord till handling krävs det nu att man funderar på vad man kan göra även inom staden. Hittills har vi mest diskuterat kök ur en väldigt teknisk synvinkel, om hurudana köksinvesteringar vi borde göra i staden, men nu hoppas jag på att vi kan gå ett steg vidare och fundera på helheten tillsammans.

Edelliset keittiökeskustelut ovat olleet teknisluontesia ja olemme pohtineet lähinnä sitä, minkälaisia keittiöinvestointeja tulisi tehdä. Nyt toivon että voimme myös keskustella sisällöstä ja kokonaisuudessa uuden Raaseporilaisen ruokapolitiikan kautta. Hankintajohtokunnan kautta kulkee tänä päivänä isoimmat tilaukset, ja ostot toimivat sääntöjen mukaan, mutta me emme tähän mennessä juurikaan ole keskustelleet perusteista, kun ruokaan liittyviä hankintoja tehdään. Ruokapolitiikka-hankkeessa tämä olisi mahdollista ja tätä nyt tässä peräänkuulutan ja toivon että keskustelisimme. Toki on myös muita mahdollisuuksia kehittää käytännön ruokapolitiikkaa, kuten esimerkiksi teemapäiviä ja yhteisien suunnittelu- ja ideointimahdollisuuksien lisääminen.

I upphandlingen av matvaror har vi idag stora beställningar och vi har egentligen inte fört någon diskussion om vilka kriterier vi vill att ska vara gällande då vi genomför livsmedelsupphandling. Den diskussionen bör föras då beställningar görs och därför behövs en kostpolicy i Raseborg.

Det finns naturligtvis mycket annat man kan göra för att jobba vidare med en bra mat i Raseborg. Vi serveras mycket god mat idag också, men vi vill gärna se att vi kan göra mer för t.ex. temadagar och lokal prägel på matserveringen och också att personalen kunde få mer resurser att planera tillsammans.

Jag hoppas på att det här kan bli en bra diskussionsöppning och ser fram emot behandlingen av motionen.”

Standard

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.