Räddar elbilen eller skogen klimatet?

Bland särskilt unga människor är klimatförändringen den fråga som ligger högst på den politiska agendan. Vi är ense om att vi globalt måste bli bättre på att värna om vår miljö och de flesta av oss bryr sig om naturen och vår miljö. Ett hållbart liv på planeten jorden är beroende av att vi tar hand om naturen, miljön och klimatet. Annars kan vi inte leva, äta god och ren mat eller simma i Östersjön för den delen.

I politiken vill jag naturligtvis jobba för en hållbar framtid. Det vill de flesta nu inför valet och många kandidater kommer att gå till val med klimatmålet högt på listan. Jag efterlyser ändå en viss realism i det som nu lovas inför valet och att komma ihåg att det enda sättet vi kan nå klimatmålen är ett trovärdigt internationellt samarbete. Vi kan inte isolera oss i klimatmålen.

Jag kör själv med elbil sedan senaste sommar och är en nöjd elbilsägare. Det känns bra att köra utsläppsfritt och i och med att energin jag köper kommer från vårt västnyländska energibolag och är producerad på ett miljövänligt sätt, känns det bra. Jag bytte till elbil på grund av intresset för teknologin, att pröva på något nytt, att testa ekonomin och förstås som en klimatgärning. Kostnadsmässigt är elbilen konkurrenskraftig att äga. Även om investeringskostnaden är lite högre, så vinner man i lägre brukskostnader.

38894777_10155772961255687_3755033007166062592_o
Under elbilsresans gång har jag lagt märke till att åsikterna polariseras även när det gäller elbilar. Det finns å ena sidan de som är färdiga att förbjuda alla bensin- och dieselbilar, medan det i det andra lägret flitigt delas artiklar på facebook där man håller fram t.ex. de tungmetaller som behövs för bilens accu. Framtiden ligger säkert mitt emellan båda lägren. Elbilen är inte oproblematisk, men den är ett steg i rätt riktning.

Jag tror att vi i framtiden kommer att frångå bensin- och dieseldrivna bilar till förmån för andra energikällor, men det kommer inte att ske under de närmaste 20 åren helt. Jag förespråkar inte ett förbud, för de egentliga CO2-utsläppen finns nog på annat håll än i privatbilismen i vårt lilla land Finland. Vill vi på riktigt göra något åt vårt CO2-minskning så är det flygtrafiken och betongbyggandet vi borde se närmare på. Vi behöver mer tågtrafik och trähusbygge, både egnahem och träelement för höghus.

Så en bättre klimatpolitik är att kolla på möjligheter till CO2-kompensation och jordens förlust av skogsmark, närmare bestämt vad som händer utom Finlands gränser. I Finland är skogspolitiken hållbar. Vi avverkar mindre än vad skogen växer och försiktigt bedömt kunde vi avverka till och med 25 % mer än idag för att hålla oss inom den gräns där skogsreserven fortsättningsvis ökar.

Globalt sett är förlust av skogsmark ett stort problem och att skogen försvinner hotar hela vår planet. Därför borde vi vara mest intresserade av att jobba för att den finländska skogsbrukskunskapen är en exportprodukt och kan lösa många problem. Beskogning och ett hållbart skogsbruk skapar bättre förhållanden lokalt, både med tanke på utkomstmöjligheter och lokal ekologi. I grundskolan har vi lärt oss att fotosyntesen, växternas och trädens andningsprocess, binder koldioxid och frigör syre. Skogen är en klimatmaskin utan like. Det ska vi inte glömma bort.

Ett förbud allena skyddar inte miljön. Det enda sättet att skydda miljön är att tillåta människan att leva i samråd med ett hållbart bruk. Ett bra exempel på det här stötte jag på under en av mina resor i Tanzania. Jag diskuterade skogsplantering med en lokal fackman och frågade varför man inte i större utsträckning planterade inhemska trädslag, utan favoriserade utländska, plantage-arter. Svaret var att eftersom de lokala arterna är fridlysta, kan man inte odla dem. Ett bra exempel på att en hållbar skötsel där skogsbruk är tillåtet kunde gynna de lokala arternas fortbestånd.

Bloggniklas
I klimatpolitiken får vi inte bli enögda och inte glömma bort våra nordiska särdrag. Vårt land är till 75 % täckt av skog och det bor få människor i vårt land. Problemen finns i länderna där naturresurserna skövlas och där man inte tänker långsiktigt. Därför är lösningen till planetens framtid ett aktivt internationellt samarbete, att få de stora industrialiserade länderna med på hållbarhetstänkandet, att stöda en teknologisk utveckling, öka användningen av biobaserade material såsom trähusbygge framom betong och att jobba för en klimatkompenserande politik. Naturligtvis ska vi se till vårt eget land och fortsätta värna om den fina finländska naturen vi har fått att leva i, bo och bruka. Men vi måste komma ihåg att ett hållbart framtidsbygge är komplext och kommer att innehålla fler än en saliggörande lösning.

Läs mer om mina teman i riksdagsvalet här!

Standard

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.