Sammanfattning av valkampanjen 2019

På söndag är det val och ännu återstår några kampanjdagar. Många frågor har engagerat och här kommer några reflektioner på några av de frågor som diskuterats på torgen, i panelerna, i facebook-kommentarer, epost och some-meddelanden som jag fått under kampanjens gång. I allmänhet så har kampanjstämningen varit god bland torgfolk, kampanj-talkoarbetare och kandidater. Generellt sett så har jag fått mest respons på de frågor jag lyft upp i kampanjen: Västnylands och Östnylands framtid, familjerna, trygghet. Men också många andra teman.

Familjerna: ska staten eller föräldrarna bestämma över familjen?

Bloggposten och videoinlägget om familjepolitikenvar den mest lästa bloggen och fick mest engagemang i form av sidvisningar och meddelanden. Här har man i allmänhet hållit med om att det är viktigt med en möjliggörande familjepolitik som tillför alternativ och gör vardagen lättare för föräldrar och familjer. Dagis och utbildning har också ansetts vara viktigt att satsa på. Rent generellt verkar en uppfattning vara att det är väldigt utmanande att planera för familjeliv i dagens Finland och att det behövs en förbättring, men också mer jämlikhet i fördelningen av arbetsgivarkostnaderna som betalas av företagen.

Klimatvalet: räddar elbilen eller skogen klimatet? 

Näst mest engagemang fick bloggen om klimatpolitikoch här kommer några reflektioner utgående från responsen på valfältet.
Utan tvekan har det här valet varit ett klimatval. Men tyvärr så har partierna lite missat i sin kommunikation kring vad man menar kring klimatpolitik, åtminstone om man frågar dem jag pratat med på valfältet. Köttskatt, på riktigt?? Jag kör själv med elbil, vilket har väckt både ris och ros, och väldigt starka åsikter faktiskt. Du kan läsa bloggen här. Kortfattat vill jag se internationellt samarbete i klimatfrågor, klimatkompenserande politik (läs: skogsplantering och hållbart skogsbruk), testande av olika nya teknologier. Det sistnämnda är det jag själv gjort då jag valde att satsa på elbilen. Visst känns det bra att köra utsläppsfritt. Men samtidigt är det viktigt att lyfta fram att elbilen inte är ensam saliggörande: vi måste också kunna vara säkra på att metallerna som bryts för produktionen inhämtas hållbart och att mänskliga rättigheter respekteras i hela produktionskedjan. Det behövs heller inte ett direkt stöd för nyanskaffning av elbilar enligt min mening. Den som idag har råd att köpa en ny elbil behöver inte ett skilt stöd för det. Vi ska inte förbjuda bensin- eller dieselbilar i Finland utan i stället fokusera på att hitta alternativa transportmöjligheter och minska de verkligt stora problemen då det gäller utsläpp, bl.a. kolkraftverk.

Irritation över tomma politiska löften – vi måste föra en politik som skapar förtroende

Det här har varit en genomgående feedback under kampanjen. Å ena sidan har sote-behandlingen och Sipiläs regerings cirkus skapat mycket irritation. Men å andra sidan har valkampanjerna också gjort det. Många jag mött på valfältet säger lite tyst: egentligen är den där Halla-Aho en smart person. Och det här gör mig lite mörkrädd. För de här kommentarerna kommer från de större partiernas avsaknad av förmåga att föra en trovärdig valkampanj som inte består tomma löften. Om Antti Rinne från SDP säger i direkt TV-sändning att hans valkampanjs löften kostar 1-3 miljarder euro och att han vill förvekliga sina målsättningar över tid, så leder det ju direkt till att det man ser är tomma löften. Vad är tyngden i Antti Rinnes löfte om 100 euro högre pension, om han i följande mening säger att han kanske gör det stegvis tills 2030, om det finns pengar? Politikerna ska förstås också tänka framtid och visionärt, men när det gäller valprogram så ska man nog vara väldigt konkret och kunna påvisa vad man ämnar åstadkomma under följande fyra år. Konkret och trovärdigt.

Värdig ålderdom med skatteparadisbolag?

Det här temat har gett flest epost och facebook- meddelanden under kampanjen, men också riktigt arga kommentarer bland människor man mött under valdiskussionerna. Äldreomsorgen är inte bara ett tema som väcker känslor. Det är också i äldreomsorgen som det blir väldigt personligt då egna anhöriga berörs av missförhållanden. Det är klart att vi har många bra exempel också från äldrevården, men tyvärr har jag fått ta del av många personliga vittnesbörd om vad som gått snett och var man varit väldigt ledsen över de situationer som uppstått. Vi behöver å ena sidan tillräckligt med personal så att man orkar göra ett bra jobb i äldrevården. Å andra sidan så behöver vi bättre resurser för övervakning där man använder sig av privata aktörer som jobbar för den offentliga sektorn. Nej, det går inte att kombinera värdig ålderdom med skatteparadisbolag, anses det på valfältet.

Utrikes- och säkerhetspolitik

Ett jätteviktigt politikområde. Jag har själv deltagit i en utrikespolitisk debatt i riksdagens tillbyggnad Pikkuparlamentti under valkampanjen, men i övrigt har det varit otroligt tyst om både utrikes- och säkerhetspolitik-frågor i hela valdebatten tycker jag. Det ter sig lite märkligt. Finland blir EU-ordförandeland nu under sommaren och det innebär att den som bär regeringsansvar kommer att ha en jätteviktig roll i hur Finland profilerar sig i EU. Ändå vet vi nästan ingenting om vad de stora partierna vill driva för politik i EU. När det gäller säkerhetspolitik ska vi snart fatta beslut om stora investeringar. Visst har det betydelse då vilken syn man har på försvarspolitiken. Å andra sidan har vi annan slags utomfinländsk påverkan på vårt område hela tiden. Airiston Helmi borde väl ha fått upp ögonen, Kinas inblandning i Tallinn-tunnel-projektet, markköp-politik och extremismen som finns bland oss idag borde ha gjort trygghet, utrikes- och säkerhetspolitik till ett mycket mer diskuterat ämne. Samma gäller förstås biståndspolitiken som Finland ska föra nästa fyra år. Den har också en utrikespolitisk dimension.

Värdegrund bland politikerna

Sist men inte minst har jag fått en del respons som gäller församlings- och kyrkofrågor. Det här förstås eftersom jag själv har varit församlingsaktiv en lång tid. Värdegrunden bland politikerna då det gäller invandrings- och flyktingpolitik, tredje sektorns roll i samhället och överlag respekt för mänskliga rättigheter i Finland och globalt har väckt engagemang. Det är också en viktig diskussion som inte minst är kopplad till vår bistånds- och utrikespolitik. Mänskliga rättigheter och människovärde måste finnas högst på vår agenda då vi jobbar i de internationella forumen.

Bloggniklas
Många teman och lite tid kvar tills riksdagsvalet. Jag hoppas att du kan ge mig ditt förtroende och rösta 254 på söndag. Om du har någon specifik fråga du vill diskutera går det bäst genom att skicka ett meddelande häreller via facebook-sidan. Tack för din tid och kanske vi ses och hörs under de sista kampanjdagarna!

Standard

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.