Exit Covid Raseborg

Att ta sig från kris till framtidskommun.

På fullmäktigemötet 18.5.2020 i Raseborgs stad har vi tagit del av bokslutet för 2019 och rapporten från kvartal 1 år 2020 tillsammans med nyhetsrapporteringen om vår status som kriskommun senast 2023.

Vi hade en bra diskussion vid bokslutets behandling och utvärderingsberättelsen där jag måste säga att jag tycker att det är bra att medvetenheten om vårt nuläge i Raseborg har blivit betydligt bättre än tidigare under fullmäktigeperioden. Det var på det sättet en bra diskussion om kriskommunskriterierna och insikten att det skulle vara bra med en utomstående inblick på vår ekonomi i Raseborg är välkommen, för det visar att det finns tankar om att vi kanske borde göra på ett annat sätt i framtiden än tidigare.

Som jag har sett det och ser det så är vi i fullmäktige ändå ansvariga inför invånarna i Raseborg och för oss själva att jobba för att bibehålla vår självbestämmanderätt.  På det sättet skulle det vara lite märkligt att lägga upp händerna och kalla på staten i det här skedet, som ett förslag löd. Men jag tycker att diskussionen kan fungera som en väckarklocka för beredande och ledande att nu är det dags att börja jobba för vad som går att rädda år 2020 och för framtiden 2021.

Med hänvisning till vår historia i Raseborg så tror jag att vi klarar det här bra, i den bemärkelsen tror jag inte att vi behöver en utomstående hjälp om vi lite försöker själva: vi har redan många gånger lyckats ta fram goda planer och paket för att bygga framtiden på en hållbar ekonomisk grund. Med förverkligandet har det varit lite si och så sen.

Börja om med reformerande av Raseborg

Nu skulle det vara dags att börja om det arbetet igen och den här gången med lite mera gemensam vilja som jag nu kanske uppfattar här i kväll att verkar vara större än tidigare, att vi är här som ett team för att bygga Raseborgs framtid. Vi behöver en plan för EXIT COVID RASEBORG.

Jag tror ju att om vi ska kunna vinna på en eventuell framtida trend där landsbygden blir populär som boningsort där man allt mer kan utnyttja distansarbete – så måste vi ha en starkare grund att bygga på.

Kvartal 1 ger en prognos på – 6 milj för 2020

Prognosen för kvartal 1 visar redan på – 6 miljoner. Alltså detta när vi ännu har kvartal 2, 3 och 4 kvar. Så vi kan med fog anta att läget blir försämras åtminstone under Q2:an tack vare covid 19. Jag är tyvärr benägen att tro att risken är det dubbla även om staten kommer in och hjälper på ett hörn. Vi kommer helt säkert att vara i sällskap av många andra kommuner, men oberoende så måste vi nu kämpa för vår framtid och ekonomiska självbestämmanderätt.

Hur tar sig Raseborg ur krisen?

Som fullmöktigeledamot hade jag velat se en översikt också om hur har vi hanterat Covid 19 inom staden rent operativt och vilka ekonomiska konsekvenser har det fått för vår stad; har vi gjort budgetöverskridningar eller har allting rymts i budgeten som planerat.  På vilket sätt arbetar vi nu vidare med nu att hantera de ekonomiska konsekvenserna av Covid 19? Det här skulle ha varit väldigt bra att få lite mera insikt i för fullmäktigeledamöterna i Raseborg, när vi nu endast fick en redogörelse över januari – mars, visserligen med stadsdirektörens bifall till att det var viktigt att lyfta upp exitstrategin och att man borde börja jobba på den med detsamma.

En EXIT COVID STRATEGI för Raseborg behövs snabbt där vi skapar ha en realistisk bild av nuläget, vad å ena sidan konsekvenserna 2020 är och vilka åtgärder som krävs av oss för att uppnå det som också efterlystes i kritiken av bokslutet: att klara 2020 på ett sätt som är nöjaktigt för att bygga en möjlig och hållbar framtid.

Vi behöver förbereda oss i att i snabbare, betydligt snabbare takt bereda vår framtida EXIT COVID STRATEGI för Raseborgs stad. Med servicenätverksutredning, konsekvensanalys 2020 och konkreta åtgärder och steg inför 2021.

Standard

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.