Publicerad den Lämna en kommentar

Sådd och skörd

Ledare i klubbhus Fontanas tidning och kolumn i tidningen Livet. 

Du har säkert nån gång hört sägas att livet inte är ett hundrameterslopp utan som ett maraton. Tänk långsiktig och hållbart! Det gäller att bygga på en stark och stadig grund för att livet ska utmynna i ett gott resultat på sikt. Arbeta och så idag, så får du skörda. 

Och visst stämmer det. Det du investerar idag, förväntas ge avkastning på sikt. Börjar vi planera för kyrkbygge idag, så kommer vi med större sannolikhet att någon gång se en klar kyrka, än om vi inte inleder planerandet. Det lönar sig sällan att sträva efter snabba vinster.

En kollega gav mig en gång ett gott råd om att vara mån om relationerna då man är på väg uppåt i karriären, för man möter samma människor igen när man är på väg ner. Lagen om sådd och skörd fungerar också i relationer, karriär och arbetsliv. 

Livet är ändå inte en rak linje från punkt A till B där det vi satsar på alltid följs åt av en god skörd som mognar snabbt. Därför blir maratonloppet och lagen om sådd och skörd inte okomplicerad i det verkliga livet. Skörden kan slå fel på grund av nattfrost, regn, om utsädet föll bland stenar och tistlar, eller på grund av att vi själva inte klarade av att odla, vattna, rensa och vårda våra odlingar. En svårare utmaning blir att hitta en balans mellan maratonträning och att vara närvarande i nuet.

Du känner säkert till många livsberättelser där oväntade vändningar har gjort att allting fått en annan inriktning. Sannolikt har du själv fått uppleva att det du planerade och satsade på plötsligt måste omvärderas och en ny riktning måste väljas. Eller kanske till och med planera om livet inför en ny verklighet. Att jobbet som du trodde på försvann, att sjukdom eller olyckor kom som oväntade, objudna gäster. Men också att förälska sig, gifta sig, familjeliv, att få studieplats eller ett jobb på en annan ort kan utmana dig att ändra riktning på ditt liv. 

För mig har utmaningen att balansera livet inte blivit mindre under åren som gått, även om livserfarenheten nu hjälper lite. Tiden på jorden är en gåva som vi ska förvalta väl, tillsammans med våra medvandrare. Därför utmanas vi ständigt av att välja rätt, och framför allt att ta reda på vad det rätta valet är, just idag.