Riksdagsvalet 2019 – kandidat nr. 254

Välkommen till min riksdagsvalsida! Här presenterar jag varför jag vill ställa upp i valet och vad jag speciellt vill jobba på under nästa regeringsperiod. Jag har jobbat med politik sedan 2005 och jobbat heltid som politisk sekreterare och ministerspecialmedarbetare under åren 2008-2014. Efter några år som utbildningsutvecklare i högskolevärlden och som egen företagare och utvecklingskonsult, ser jag att vi behöver ha starka representanter i riksdagen, som kan föra framåt våra regioner Västnyland och Östnyland, jobba för trygghet och våra familjer. I politiken borde man inte söka kortsiktig vinning utan långsiktiga, hållbara lösningar. Det är tyvärr alltför vanligt i politiken att man tänker på en valperiod och inte så längre framåt. Därför ställer jag upp i riksdagsvalet 2019 i Nyland för Sfp, för att fortsätta det långsiktiga samhällsbygget som jag jobbat för sedan 2005.

Några av mina teman i valet: 

Starka regioner i Nyland

Det viktigaste skälet varför vi behöver starka regionala kandidater som kan kämpa för hemregionerna i riksdagen är de kommande reformerna och den odemokratiska utveckling som pådrevs i social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. Sote-modellen höll på att konstruera massiva egenmäktiga social- och hälsovårdsområden vars demokratiska styrning skulle ha blivit i det närmaste obefintlig. I landskapsreformen skulle makten ha koncentrerats till de stora centralorternas politiska partier om regeringen Sipiläs agenda vinner före valet. Därför var det bra att den tidigare modellen föll och att regeringen avgick.

För att utveckla våra regioner i Nyland så vill vi å ena sidan ha möjligheter för etablering, tryggt och trivsamt boende och å andra sidan en servicenivå som är tillräcklig för invånarna. Trafikpolitiskt har t.ex. Västnyland under Sipiläs och Berners tid varit så gott som en vit fläck på kartan. Det är absurt att Raseborg ska betala 260 000 euro för morgon- och kvällståget till och från Helsingfors. När man ser på servicenivån är det å andra sidan helt absurt att ett sjukhus i en så stor stad som Borgå med omnejd inte har en egen BB-avdelning. Hur det går i framtiden med både social- och hälsovårdstjänster och kommunikationer är ganska långt i den kommande regeringens händer.

Min erfarenhet visar på att det är fast i ganska lite när reformer planeras om man ska höras eller inte. Det är viktigt att man är med i rätt forum, på rätt plats, i rätt tid.

Tyvärr har våra regioner blivit så gott som bortglömda eller nonchalerade av regeringen Sipilä. Därför är det viktigt att nu återvinna mandat i riksdag och regering, för att regionerna i Nyland ska få en stark, förespråkande röst. Vi behöver ett maktskifte och nystart för våra regioner.

Trygghet

I en global verklighet utmanas vårt samhälle på många plan idag. Statsledningens viktigaste uppgift är att värna om tryggheten i Finland, så att vi kan fortsätta leva våra liv i någorlunda lugn och ro. På många sätt är Finland idag ett av världens tryggaste länder. Men att det ska fortsätta så kräver att vi kontinuerligt jobbar för trygghet, för en trygg vardag, trygg uppväxt och trygg ålderdom. Att förhindra utslagning, att alla kan vara med och att välkomna nya Finländare är alla viktiga områden i att värna om den gemenskap som skapar trygghet för oss.

Att måla upp hotbilder är sällan fruktsamt, men genom att kontinuerligt jobba för säkerhet är viktigt för att undvika att hotbilder uppstår. I vårt digitala samhälle är cybersäkerhet en viktig fråga, för många och allt fler av våra samhällsfunktioner bygger idag på digitala system som kan slås ut om cybersäkerheten inte kan garanteras. Polisens resurser bör tryggas så att vi har ett tillräckligt antal poliser på fältet för det egentliga polisarbetet. Redan idag tvingas polisen prioritera vilka brott ska utredas, och så ska det ju inte vara. Eftersom brottsligheten och terrorismen är internationell och fungerar i komplicerade nätverk, blir även polisarbetet mer komplicerat. Vi måste se till att våra trygghetsmyndigheter fortsättningsvis kan vara steget före kriminaliteten.

I landskaps-, social- och hälsovårdsreformen, om den blir av, måste speciell vikt läggas på att tryggheten kan garanteras. Landskapsreformen borde slopas helt, för vi behöver inte en extra byråkratisk nivå till, det blir bara dyrare och mer odemokratiskt. Eftersom man planerar att förstatliga räddningsväsendet i samband med reformen, bör man också se till att stommen i räddningsväsendet, de frivilliga brandkårerna, garanteras en framtid.

Ett familjevänligt Finland

Under de senaste åren har antalet födda barn i Finland minskat till en nivå som är lägst i vår historia. Det berättar om ett Finland som måste se över sin familjepolitik, för det visar på att tryggheten inte är tillräckligt stor för våra familjer. I våra familjer ska man få göra besluten vid köksbordet och regeringens uppdrag är att göra valmöjligheterna tillräckligt många för att man ska kunna planera sin vardag. Jag vill att vi ska återinföra den subjektiva rätten till dagvård i Finland. Sipiläs regering slopade barnskatteavdraget, som delvis kompenserade för de sänkta barnbidragen. Senaste regering satsade en hel del på att få skatteavdraget implementerat och det ska vi nu återinföra. Nästa regering ska satsa på en reform i familjeledigheterna där möjligheterna att flexibelt förena arbetsliv med familjeliv bör garanteras.

En trygg uppväxt

För våra barn och ungdomar bör vi kunna trygga en god utbildning. De senaste årens reformer i andra- och tredje stadiets utbildningar har haft vissa goda avsikter, men en alltför stor tyngdpunkt har lagts på nedskärningar. Reformerna har utmanat de finlandssvenska utbildningarna alldeles särskilt mycket, eftersom gruppstorlekarna ofta är mindre än de finska och Sipiläs regerings linje har varit att betala för kvantitet framom kvalitet. Nu bör man se över resultaten från reformerna och garantera att vi kan ha en god utbildning både på finska och svenska i Finland.

En värdig ålderdom

Vi bör kunna garantera en trygg och värdig ålderdom för våra äldre. Hälsovården och förebyggande hälsomotion under hela livstiden är viktig att satsa på från ung till gammal, men alldeles särskilt bör vi se till att övervakningen i äldrevården effektiveras. Övervakningsmyndigheternas resurser måste vara sådana, att de kan fungera på ett trovärdigt sätt. Trots allt kan övervakning inte lösa alla problem, utan det viktigaste är att ha en personal där man har tillräckligt många kolleger att dela arbetsbördan med. Den senaste vintern har nog fört missförhållandena inom äldrevården speciellt på den privata sektorn i ljuset, och det måste vi sätta stopp för. Skatteparadisbolag ska inte tjäna pengar på vanvård inom äldreomsorgen.

Rösta 254 för våra regioner, för familjerna och trygghet i samhället och välj en erfaren politiker som kan representera din region och driva våra gemensamma intressen i riksdagen! 

Övriga teman:

Familjepolitik: barnfördartalko eller trygghet för familjerna?

Trafikpolitik och Västnyland

Hållbar och klimatpolitik: elbilar och skogsbruk

Svenskspråkig polisutbildning även 2030

Hållbar bioekonomi – vad betyder det för Västnyland?

Hållbart skogsbruk exportvara från Finland

Cirkulär ekonomi: globalt ekosystem, människor och pengar

Finlands politik om Jerusalem

Siktet på landskapsval och riksdagsval

#meetoo #dammenbrister

Här kan du lämna respons, ställa frågor eller berätta vad som är viktigt just för dig i detta val! Lämna gärna din epost-adress så får du ett svar, men det går också att skriva anonymt om du vill.

Vill du understöda min kampanj? Det går bra med Mobile Pay. Kampanjbudget är förstås inte det viktigaste, men att göra kampanj kostar en hel del. Min målsättning i det här valet är att samla ihop 12 000 euro för kampanjen. En del kandidater satsar mera, andra mindre, men den här summan har jag och min stödgrupp budgeterat för kampanjinsatserna som vi tror ska behövas för att nå tillräcklig synlighet för ett inval 2019. Vi har samlat ihop ungefär hälften nu, så du får gärna vara med på resan!

Bloggniklas_Fotor