Niklas Andersson

Välkommen till min hemsida! Min passion är att hjälpa till med att utveckla och utvecklas. Just nu jobbar jag med och på att utvecklas som coach, konsult och ledare med mina företag Niklas Andersson Coaching och Evalumon Consulting. Före det här har jag byggt upp 20 års erfarenhet av försök och misstag med mig själv, sportliv, arbetsliv, familjeliv och att ta reda på hur man balanserar allt detta. Som ett resultat av det här tror jag att jag har mycket att ge vidare av min erfarenhet. Du är välkommen att ta kontakt om du ser att vi borde jobba tillsammans!

Kolla in aktuella coachingar och föreläsningar för 2021

Tervetuloa kotisivulleni! Intohimoni on kehittää ja kehittyä. Parhaillaan teen töitä kehittyäkseni valmentajana, konsulttina ja johtajana omassa yrityksessä, Niklas Andersson coaching & Evalumon Consulting. Ennen tätä olen kerännyt 20 vuotta kokemusta itseni kanssa, urheiluelämän, työelämän ja perhe-elämän tasapainottamisessa. Tämän johdosta uskoisin että minulla on paljon annettavaa, käytännön kokemusta ja käypiä ratkaisuehdotuksia. Ota yhteyttä, jos näet ett voisimme tehdä yhteistyötä!

Welcome to my homepage! I have 20 years of experience with working with myself, sports, balancing work and familylife. 20 years of trials, errors in leadership and personal growth is at your service within my work as a coach, consultant and  leadership with my business Niklas Andersson coaching & Evalumon Consulting. As a result of this, I think I have a lot to give and share to help you grow in your business and professional life. Feel free to contact me if you see that we should work together.

LinkedIn profil

Niklas Andersson CV

Contact – kontakt – ota yhteyttä

Niklas Andersson i korthet

Niklas har under sin karriär jobbat brett i och med olika branscher. Således är Niklas en generalist och strateg, specialist på optimering och effektivitet. Gemensamt i de mångsidiga lokala, nationella och internationella uppdragen i den privata, offentliga och tredje sektorn, är effektivt projektledarskap och teamledarskap.

Niklas on työuransa aikana toiminut laajasti eri aloilla ja on näköalapaikoilla palvellut generalisti ja strategi. Yhteinen nimittäjä eri tehtäville on ollut tehokas johtaminen. Niklaksella on kokemusta tehtävistä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisillä tasoilla yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

Niklas Andersson has a broad experience of strategic leadership in the private, public and third sector in local, national and international assignments.

NIklas Andersson

Kontakt – ota yhteyttä – contact form