CV

I ARBETSLIVET

Evalumon Consulting
företagare och konsult inom projektledning, evaluering och monitorering 1.9.2017 –

Yrkeshögskolan Novia
Klusterutvecklare för bioekonomibranscherna 15.9.2014 – 26.1.2019
Utbildningsansvarig för bioekonomiutbildningarna, 1.8.2016 – 18.8.2018
Avdelningschef, avdelningen för bioekonomi och byggnadsteknik 1.1.2017 – 30.7.2017
Avdelningschef, avdelningen för naturbruk och miljö 1.8.2016-31.12.2016

Statsrådets kansli
Ministergruppens specialmedarbetare, inrikesministerns specialmedarbetare, regeringarna Katainen och Stubb 1.4.2013 – 14.9.2014
Specialmedarbetare för inrikesministern, regeringen Kataisen 23.6.2011 – 31.3.2013

Kristdemokraterna i Finland
Politisk sekreterare, 1.1.2008 – 22.6.20111

Pomoväst r.f.
Projektledare, internationella projekt, 1.11.2006 – 31.12.2007

Finlands sydspets turism ab
t.f. verksamhetsledare, 12.6.2006 – 15.2.2007

Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Sydväst
Projektledare, 1.1.2006—30.6.2007

Försvarsmakten
Utbildningsofficer, 1.8.2003 –31.12.2005

Yrkeshögskolan Sydväst
Projektledare, 16.4 – 30.11.2005

Försvarsmakten
Avtalssoldat, 26.1.2002-31.7.2002

DP-Group OY AB
Planerare i företagets Microsoft-team, 1.8.2001-17.1.2002

Kustens Skogscentral
Skogsbruksingenjör, 10.4.2000-22.6.2000

I POLITIKEN, FÖRTROENDEUPPDRAG

Raseborgs stad
Ledamot i stadsfullmäktige, 2008 –
Ersättare, stadsstyrelsen, 5.6.2017 –
Ledamot, stadsstyrelsens sektion för stadsutveckling, 12.6.2017 –
Ordförande, upphandlingsdirektionen för Raseborg och Hangö, 12.6.2017 –
Styrelseledamot, Axxell utbildning Ab, 1.6.2017 –
Ledamot i arbetsutskottet, styrelsen för Axxell utbildning Ab, 1.6.2017 –
Ersättare, stadsstyrelsen 2008 – 2012
Ledamot, stadsstyrelsens sektion för strategi-, ekonomi- och koncernpolitik, 2008 – 2012
Styrelseledamot, Ekenäs centrumförening r.f., 2010 – 2011
Ersättare i styrelsen, Sydkustens landskapsförbund 2008 – 2009

Yrkeshögskolan Novia
Ersättare i Nylands landsbygdssektion, 2014 – 2019
Ersättare i styrelsen för Hangö sommaruniversitet 2014 – 2019

Försvarsministeriet
Ersättare, delegationen för frivilligt försvarsarbete, 2008 – 31.5.2011

Inrikesministeriet
Ledamot, delegationen för polisärenden, 1.6.2015 –

Finansministeriet
Ledamot, koordinationsgruppen för regionalisering, 2012 – 2014
Ersättare, koordinationsgruppen för regionalisering, 2011 – 2012

Statsrådets kansli
Ledamot, statsminister Katainens styrgrupp för nationalspråkstrategin, 2012

Regeringsförhandlingarna 2011
Förhandlare i gruppen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik

Svenska Finlands Folkting
Ledamot, mandatfördelningsnämnden 2012
Ledamot, mandatfördelningsnämnden, 2005

Föreningsverksamhet
Ordförande, Västra Nylands Fountain House förening r.f., 1.6.2015 –
Styrelseledamot, Steinerpedagogikens vänner r.f. (Mikaelskolan och Rosengården) 2014-2016
Styrelseledamot, Finlands svenska pingstmission (FSPM) r.f. 2015 –
Ledamot,  FSPM:s EurAsien-utskott, 2014 –
Ordförande, Betesdaförsamlingen i Ekenäs 2014 –
Ordförande, Betesdaförsamlingen i Ekenäs 16.4.2007—31.3.2011
Viceordförande, Betesdaförsamlingen i Ekenäs 15.2.2006 – 16.4.2007

INTERNATIONELLA VOLONTÄRA UPPDRAG

Specialrådgivare i krishantering, FS Global, 2015 –
Tanzania, Arusha, planering av biståndsprojekt i samarbete med Novia, FSPM och Habaari Maalum College, 2017
Indien, Kodad och Viyjaveda, monitorering av biståndsprojekt, FSPM, 2016
Filippinerna, Leyte och Surigao, monitorering av biståndsprojekt, FSPM, 2014
Filippinerna, Leyte, krishanteringsuppdrag efter tyfonen Haiyan, FSPM, 2013

UTBILDNING

Master of Natural Resources, Novia University of Applied Sciences, 2016
Skogsbruksingenjör, specialisering i informationssystem i virkesanskaffningsorganisationen,  Yrkeshögskolan Sydväst, 2000
Grundstudier till officer, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2003
Militärgrad, premiärlöjtnant