Exit Covid Raseborg

Att ta sig från kris till framtidskommun.

På fullmäktigemötet 18.5.2020 i Raseborgs stad har vi tagit del av bokslutet för 2019 och rapporten från kvartal 1 år 2020 tillsammans med nyhetsrapporteringen om vår status som kriskommun senast 2023.

Vi hade en bra diskussion vid bokslutets behandling och utvärderingsberättelsen där jag måste säga att jag tycker att det är bra att medvetenheten om vårt nuläge i Raseborg har blivit betydligt bättre än tidigare under fullmäktigeperioden. Det var på det sättet en bra diskussion om kriskommunskriterierna och insikten att det skulle vara bra med en utomstående inblick på vår ekonomi i Raseborg är välkommen, för det visar att det finns tankar om att vi kanske borde göra på ett annat sätt i framtiden än tidigare.

Som jag har sett det och ser det så är vi i fullmäktige ändå ansvariga inför invånarna i Raseborg och för oss själva att jobba för att bibehålla vår självbestämmanderätt.  På det sättet skulle det vara lite märkligt att lägga upp händerna och kalla på staten i det här skedet, som ett förslag löd. Men jag tycker att diskussionen kan fungera som en väckarklocka för beredande och ledande att nu är det dags att börja jobba för vad som går att rädda år 2020 och för framtiden 2021.

Med hänvisning till vår historia i Raseborg så tror jag att vi klarar det här bra, i den bemärkelsen tror jag inte att vi behöver en utomstående hjälp om vi lite försöker själva: vi har redan många gånger lyckats ta fram goda planer och paket för att bygga framtiden på en hållbar ekonomisk grund. Med förverkligandet har det varit lite si och så sen.

Börja om med reformerande av Raseborg

Nu skulle det vara dags att börja om det arbetet igen och den här gången med lite mera gemensam vilja som jag nu kanske uppfattar här i kväll att verkar vara större än tidigare, att vi är här som ett team för att bygga Raseborgs framtid. Vi behöver en plan för EXIT COVID RASEBORG.

Jag tror ju att om vi ska kunna vinna på en eventuell framtida trend där landsbygden blir populär som boningsort där man allt mer kan utnyttja distansarbete – så måste vi ha en starkare grund att bygga på.

Kvartal 1 ger en prognos på – 6 milj för 2020

Prognosen för kvartal 1 visar redan på – 6 miljoner. Alltså detta när vi ännu har kvartal 2, 3 och 4 kvar. Så vi kan med fog anta att läget blir försämras åtminstone under Q2:an tack vare covid 19. Jag är tyvärr benägen att tro att risken är det dubbla även om staten kommer in och hjälper på ett hörn. Vi kommer helt säkert att vara i sällskap av många andra kommuner, men oberoende så måste vi nu kämpa för vår framtid och ekonomiska självbestämmanderätt.

Hur tar sig Raseborg ur krisen?

Som fullmöktigeledamot hade jag velat se en översikt också om hur har vi hanterat Covid 19 inom staden rent operativt och vilka ekonomiska konsekvenser har det fått för vår stad; har vi gjort budgetöverskridningar eller har allting rymts i budgeten som planerat.  På vilket sätt arbetar vi nu vidare med nu att hantera de ekonomiska konsekvenserna av Covid 19? Det här skulle ha varit väldigt bra att få lite mera insikt i för fullmäktigeledamöterna i Raseborg, när vi nu endast fick en redogörelse över januari – mars, visserligen med stadsdirektörens bifall till att det var viktigt att lyfta upp exitstrategin och att man borde börja jobba på den med detsamma.

En EXIT COVID STRATEGI för Raseborg behövs snabbt där vi skapar ha en realistisk bild av nuläget, vad å ena sidan konsekvenserna 2020 är och vilka åtgärder som krävs av oss för att uppnå det som också efterlystes i kritiken av bokslutet: att klara 2020 på ett sätt som är nöjaktigt för att bygga en möjlig och hållbar framtid.

Vi behöver förbereda oss i att i snabbare, betydligt snabbare takt bereda vår framtida EXIT COVID STRATEGI för Raseborgs stad. Med servicenätverksutredning, konsekvensanalys 2020 och konkreta åtgärder och steg inför 2021.

Standard

Sådd och skörd

Ledare i klubbhus Fontanas tidning och kolumn i tidningen Livet. 

Du har säkert nån gång hört sägas att livet inte är ett hundrameterslopp utan som ett maraton. Tänk långsiktig och hållbart! Det gäller att bygga på en stark och stadig grund för att livet ska utmynna i ett gott resultat på sikt. Arbeta och så idag, så får du skörda. 

Och visst stämmer det. Det du investerar idag, förväntas ge avkastning på sikt. Börjar vi planera för kyrkbygge idag, så kommer vi med större sannolikhet att någon gång se en klar kyrka, än om vi inte inleder planerandet. Det lönar sig sällan att sträva efter snabba vinster.

En kollega gav mig en gång ett gott råd om att vara mån om relationerna då man är på väg uppåt i karriären, för man möter samma människor igen när man är på väg ner. Lagen om sådd och skörd fungerar också i relationer, karriär och arbetsliv. 

Livet är ändå inte en rak linje från punkt A till B där det vi satsar på alltid följs åt av en god skörd som mognar snabbt. Därför blir maratonloppet och lagen om sådd och skörd inte okomplicerad i det verkliga livet. Skörden kan slå fel på grund av nattfrost, regn, om utsädet föll bland stenar och tistlar, eller på grund av att vi själva inte klarade av att odla, vattna, rensa och vårda våra odlingar. En svårare utmaning blir att hitta en balans mellan maratonträning och att vara närvarande i nuet.

Du känner säkert till många livsberättelser där oväntade vändningar har gjort att allting fått en annan inriktning. Sannolikt har du själv fått uppleva att det du planerade och satsade på plötsligt måste omvärderas och en ny riktning måste väljas. Eller kanske till och med planera om livet inför en ny verklighet. Att jobbet som du trodde på försvann, att sjukdom eller olyckor kom som oväntade, objudna gäster. Men också att förälska sig, gifta sig, familjeliv, att få studieplats eller ett jobb på en annan ort kan utmana dig att ändra riktning på ditt liv. 

För mig har utmaningen att balansera livet inte blivit mindre under åren som gått, även om livserfarenheten nu hjälper lite. Tiden på jorden är en gåva som vi ska förvalta väl, tillsammans med våra medvandrare. Därför utmanas vi ständigt av att välja rätt, och framför allt att ta reda på vad det rätta valet är, just idag. 

Standard

Covid-19 & kommunpolitik här i Raseborg

Veckan som gick var intensiv med (distans) konsultarbete tillsammans med företag vars verklighet förändrats drastiskt. Det blev många ändrade planer, men också ny verksamhet som flyttade in i den digitala världen. I familjen har vi anpassat oss till en ny verklighet, men också fått mer familjetid med utflykter i Västebyskogen och närregionen.

Efter en vecka av social distansering finns det en tid för lite reflektion om vad detta kan tänkas innebära för kommunen Raseborg. Jag avslutade min vecka med ett webinarium arrangerat av Nordic Businessforum och Risto Siilasmaa om scenarioplanering och Covid-19. Jag gillar Risto Siilasmaa och kan rekommendera boken ”Paranoidi optimisti”, som för övrigt finns som ljudbok. Ett bra tips för koronakarantän. Eftersom vi numera håller till i samma hus som F-Secure i Gräsviken i normala förhållanden, så ser man Risto alltid nu och då i korridorerna.

Nå, låt oss fundera över några scenarion. Läs mer

Standard

Sipiläs avsked fem veckor före val

Det var väntat men ändå oväntat. Att regeringen faller så här kort tid före val är sannolikt en reaktion för dels insikten i att landskaps- och sotereformen inte kommer att hinna imål tills valet och för det andra, att farsen kring beredningen har tärt på centerns understöd till den grad, att något radikalt måste göras. I och för sig gick det fel från början när man kohandlade om valfrihetslag och centerledda landskap, och månne inte väljarna mins även detta mellanspel i Sipiläs, Orpos och Soinis flaggskeppsprojekt.

Läs mer

Standard

Räddar elbilen eller skogen klimatet?

Bland särskilt unga människor är klimatförändringen den fråga som ligger högst på den politiska agendan. Vi är ense om att vi globalt måste bli bättre på att värna om vår miljö och de flesta av oss bryr sig om naturen och vår miljö. Ett hållbart liv på planeten jorden är beroende av att vi tar hand om naturen, miljön och klimatet. Annars kan vi inte leva, äta god och ren mat eller simma i Östersjön för den delen.

I politiken vill jag naturligtvis jobba för en hållbar framtid. Det vill de flesta nu inför valet och många kandidater kommer att gå till val med klimatmålet högt på listan. Jag efterlyser ändå en viss realism i det som nu lovas inför valet och att komma ihåg att det enda sättet vi kan nå klimatmålen är ett trovärdigt internationellt samarbete. Vi kan inte isolera oss i klimatmålen.

Jag kör själv med elbil sedan senaste sommar och är en nöjd elbilsägare. Det känns bra att köra utsläppsfritt och i och med att energin jag köper kommer från vårt västnyländska energibolag och är producerad på ett miljövänligt sätt, känns det bra. Jag bytte till elbil på grund av intresset för teknologin, att pröva på något nytt, att testa ekonomin och förstås som en klimatgärning. Kostnadsmässigt är elbilen konkurrenskraftig att äga. Även om investeringskostnaden är lite högre, så vinner man i lägre brukskostnader.

38894777_10155772961255687_3755033007166062592_o
Läs mer

Standard

Familjepolitik: barnfödartalko eller trygghet för familjerna?

När Finland för ett år sen vaknade till det faktum att födelsetalet fallit till 1,49 från att ännu bara för ett antal år sen varit 1,8 per föräldrar, myntade SDP:s Antti Rinne barnafödartalko som recept på att få fler invånare i Finland. Rinne ångrade senare sitt uttal och bad om ursäkt, vilket han naturligtvis fick förlåtelse för. Men han tangerade samtidigt det brännheta i familjepolitiken som man så lätt gör när man börjar möblera i folks vardag med lagstiftningsverktyg. Jag delar alltså inte Rinnes tankar om lösning på dilemmat. Läs mer

Standard